Polityka prywatności

I    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności jest własnością sklepu internetowego karitee.pl i ma charakter informacyjny.
 2. Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego karitee.pl są Ewelina Hajduk i Iwona Fijak prowadzące działalność gospodarczą  pod  nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KARiTEe” Ewelina Hajduk i Iwona Fijak Spółka Cywilna, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres siedziby firmy oraz adres do doręczeń to: KARiTEe s.c., ul. Pod Grojcem 389, 34-382 Wieprz, NIP: 5532538530, REGON: 367713543. Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej to: ul. Przemysłowa 14, Węgierska Górka
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.  Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm).
 4. Administratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewniają, że zbierane przez nich dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych zgodnie z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 II CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratorów, są wykorzystywane do celów marketingowych,  księgowych oraz w celu kontaktowania się z Klientem, a także do innych czynności związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 2. Administratorzy mogą przetwarzać  następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego karitee.pl: imię i nazwisko / firma,  adres do korespondencji, adres do wysyłki (ulica i numer domu / mieszkania,  kod pocztowy, miasto),  numer telefonu, adres e-mail, NIP, numer IP, informację o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ptk. 2 są niezbędne do świadczenia przez karitee.pl usług drogą elektroniczną w ramach sklepu  lub zawarcia umowy sprzedaży.

 III PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem karitee.pl lub zawierania umów sprzedaży zgodnych  z regulaminem.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) osoba,  której dane mogą być przetwarzane musi wyrazić na to zgodę. Zgoda taka jest konieczna do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą,  jest jej stroną  lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed  zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo przed  zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem karitee.pl przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji  regulaminu.

 IV PRAWO KONTROLI I DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

 1.  Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 2.  Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych , które jej dotyczą , zawartych w zbiorze danych Administratorów, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania  lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,  nieaktualne,  nieprawdziwe,  lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień o których mowa w ptk. 1 i 2 należy przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres karitekaritee@gmail.com

 V POLITYKA „CIASTECZEK”

 1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do KARiTEe S.C.  Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. KARiTEe S.C. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

  VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów  oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl